Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelser

Här kan du läsa vad KRISS har gjort under de gånga åren i våra verksamhetsberättelser.

En verksamhetsberättelse är en skriftlig beskrivning av vilken verksamhet en rörelse, förening eller organisation haft under en mandatperiod (från årsmöte till årsmöte). Verksamhetsberättelsen franskas tillsammans med bokslutet vid revisionen inför ett årsmöte, och ställs mot den antagna verksamhetsplanen för den gångna perioden.

Har du frågor kring någon av våra verksamhetsberättelser eller de övriga årsmötesdokumenten är du välkommen att kontakta riksstyrelsen på exp@kriss.se.