Pressmeddelande

HBTQ-frågor stoppas vid Jesusmanifestation

HBT-frågor stoppas på Jesusmanifestationen

Späckat årsmöte utan motioner
Tidningen Tro och Politik om KRISS riksmöte. 110228

troochpolitik_1103.docx

KRISS förlorar kollekt
Tidningen Tro och Politik intervjuar KRISS riksordförande Anna Burenius med anledning av den förlorade rikskollekten. 110513

troochpolitik_1105.docx

Bilder från inTerdepedencefesivalen
Jonathan Wiksten tog bilderna som publicerades i Tro och Politik. 101018

troochpolitik_1010.docx

Uttalanden om äktenskap
Det historiska uttalandet när KRISS som den första kristna rörelse i Sverige tog ställning för äktenskap lika för homo-och heterosexuella. 1985